Sunday, March 2, 2014

Haiti nan kèm-Gonaïves- Tèt Kole pou yon Ayiti pi Djanm!