Sunday, February 9, 2014

Carnaval de Jacmel


Depi se Kanaval, Jakmèl ofri w' chans wè bèl defile travay espesyal atizan nou yo, danse bann a pye kou sa ki sou cha yo, plezi pwason, lanbi, bèl lanmè ak plaj nou yo, bèl kaskad nou yo, ri ak katye istorik nou yo. Men nou ofri w chans goute oswa regoute "Benyen" beignets ki toujou fè pati de Kanaval nou depi premye dimanch lan rive lavèy Mèkredi Lèsann. Jakmèl bèl.